Lời nhạc : Thơ : Hikaru Sai | Nhạc NGÔ CÀN CHIẾU

Vous êtes ici

Lời nhạc : Thơ : Hikaru Sai

Giọt Đắng
 
00:00