Lời nhạc : Phạm Vũ & Ngô Càn Chiếu | Nhạc NGÔ CÀN CHIẾU

Vous êtes ici

Lời nhạc : Phạm Vũ & Ngô Càn Chiếu