Bông Hồng Tặng Mẹ | Nhạc NGÔ CÀN CHIẾU

Vous êtes ici

Bông Hồng Tặng Mẹ

 
00:00
Ca: 
Ngô Càn Chiếu
Nhạc: 
Ngô Càn Chiếu
Lời: 
Ngô Càn Chiếu
Hòa âm: 
Ngô Càn Chiếu


Bông hồng này con xin tặng Mẹ
Hai tay cao, kính dâng cho Người
Suốt một đời bôn ba tận tụy
Luôn bên con mãi không hề thôi

Bông hồng này con xin tặng Mẹ
Bao gian lao không chút thở than
Quên xuân xanh, chăm sóc đàn con
Khó khăn không màng

Ngàn vạn đóa hồng xin dâng tặng Mẹ
Thay cho muôn lời tha thiết cảm ơn
Công lao sinh thành, nuôi nấng yêu thương
Bao nhiêu cho vừa tình thương của Mẹ
Con xin trọn đời khắc cốt ghi tâm

Bông hồng này con xin tặng Mẹ
Hai tay dâng, kính trao cho người
Dẫu cuộc đời phong ba ngập trời
Luôn bên con chở che chẳng thôi

Bông hồng này con xin tặng Mẹ
Bao ngọt ngào sẽ mãi không quên
Cho tình Mẹ ấm áp trong tim
Nở muôn đóa hồng

22-08-2010

Chủ đề: 
Music sheet: