Sài Gòn Chợt Mưa Chợt Nắng | Nhạc NGÔ CÀN CHIẾU

Vous êtes ici

Sài Gòn Chợt Mưa Chợt Nắng

 
00:00
Ca: 
Hồng Nhiên
Nhạc: 
Ngô Càn Chiếu
Lời: 
Ngô Càn Chiếu
Hòa âm: 
Đỗ Hải

Sài gòn chợt mưa chợt nắng
Cho em hờn theo nắng theo mưa
Chiều về chợt nghe im ắng
Cành me già trong gió đong đưa

Sài gòn thường hay đỏng đảnh
Như em đi bóng dáng kiêu kỳ
Ai trông theo ánh mắt bâng khuâng
Tim lao đao không rõ ngọn ngành


Sài gòn là bao yêu thương
Khi mưa rơi áo dán sát lưng
Em co ro trú ẩn bên đường
Ai mong cơn mưa dài không dứt

Sài gòn là con nắng rơi
Em hong khô mái tóc rối bời
Trên đường chiều thênh thang gió tới

Sài gòn chợt mưa chợt nắng
Em đi về bóng đổ rất nhanh
Đường dài ngựa xe đặc quánh
Cho ngập ngừng bao lối quẫn quanh

Sài gòn chợt thương chợt nhớ
Con tim như muôn nỗi ơ thờ
Theo chân em bước mãi trong mơ
Bao yêu thương như ngóng như chờ

08-07-2010

Chủ đề: