Bài Cho Em | Nhạc NGÔ CÀN CHIẾU

Vous êtes ici

Bài Cho Em

 
00:00
Ca: 
Ngô Càn Chiếu
Nhạc: 
Ngô Càn Chiếu
Lời: 
Ngô Càn Chiếu
Hòa âm: 
Ngọc Tấn
Chủ đề: